Tämä artikkeli on julkaistu alunperin Ruusu-risti lehdessä 2/16

Israelilainen hengentieteilijä Yeshayahu Ben-Aharon on ystäväni ja ehdottomasti yksi tärkeimmistä opettajistani. Hän syntyi vuonna 1955 Israelissa ja löysi antroposofian parinkymmenen vuoden ikäisenä. Yeshayahu on työskennellyt siitä asti hengentieteen ja yhteisöllisyyden kanssa ja tuonut uutta eloa näihin kumpaankin.

Hänen ensimmäiset kirjansa The New Experience of the Supersensible ja  suomennettu 1900-luvun henkinen tapahtuma - imaginaatio kertovat Yeshayahun kohtaamisesta kosmisen Kristuksen kanssa. Siitä asti hän on kirjoittanut ja esitelmöinyt Kristuksesta, hänen tehtävästään ja ennen kaikkea meidän tehtävästämme ihmisinä – Kristuksen kanssaveljinä.

Kristuksen ja Yeshayahun suhde on niin pitkälle työstetty, että hän on pystynyt näkemään 1900-luvun puolivälin jälkeisen luovuuden virtauksen kulttuuriin, tieteisiin ja filosofiaan juuri nimenomaan Kristuksen työn tuloksena. Todellinen luovuus on todellakin Kristuksen eteerisen olemuksen kanssa yhteistyössä luotua. Sanoohan Kristus Raamatussa: "Katso minä teen kaiken uudeksi." Ilman hänen apuaan uuden luominen on meille lähinnä vanhojen oppi- ja ajatusrakenteiden kierrättämistä.

Ennen kaikkea Yeshayahu on toiminnan mies. Hän haluaa tuoda henkisen työskentelyn ihmisten keskuuteen niin, että he löytäisivät terveen pohjan toimia yhdessä. Yhteisöllisyys voi tulla mahdolliseksi jos unohdamme edes hetkeksi vanhan tietomme ja taitomme, ja pystymme kohtaamaan toisemme aidosti ihmisinä. Vanha tietomme voi tässä kohtaa tulla esteeksi kohtaamiselle, sillä silloin usein käsitämme toisen ihmisen sanoman sen mukaan, mitä itse tiedämme. Yeshayahu on myös kertonut minulle, että henkinen maailma odottaa meidän tekevän sosiaalis-henkistä työskentelyä yhdessä. Vain muuntamalla kaksoiskulkijaamme yhteisöissä voi Mikael-impulssin toinen aalto laskeutua inspiroimaan ihmiskuntaa.

Yeshayahu on myös erittäin inspiroiva ystävä. Hän tutkii koko ajan ympäröivää maailmaa, kyselee paikoista, materiaaleista, taiteesta ja lukee internetistä monista asioista, mitä hän on kuullut. Hän on myös opiskellut biologiaa ja on filosofian tohtori, väitöskirjan aiheenaan vapaasti suomennettuna Ihmisen minuuden ongelma modernissa epistemologiassa. Olemme käyneet hänen kanssaan muutaman kerran Lapissa, joten tunnen hänet hyvin myös henkilökohtaisesti. Veljeni kysyi häneltä kerran, minkä neuvon hän antaisi tälle elämää varten, ja hänen vastauksensa oli: "Katso ja tutki luontoa, siellä voi oppia näkemään Jumalan kädenjäljen"

Nordkappissa Yeshayahun kanssa.jpg

Minä ja Yeshayahu Nordkappissa

Global School -työskentely

Olen ollut mukana Yeshayahun Global School -nimisessä hengentieteellisessä korkeakoulussa nyt muutaman vuoden ajan. Sieltä olen saanut monia virikkeitä sekä inspiraatiota kaikkeen kirjoittamiseeni, myös Viisas Elämä Oy:n (Basam Books) syksyllä julkaistavaan ensimmäiseen täyspitkään kirjaani. Global School -työskentelyn peruspilarit ovat itsetietoisuude, ajattelun ja intuition kehittäminen sekä sosiaalisen ryhmätyöskentelyn harjoitteleminen.

Osallistuimme ystäväni Tuulikki Sarekosken kanssa tänä vuonna Global Schoolin kansainväliseen seminaariin, joka pidetään vuosittain Ruotsissa Wendelsbergissä lähellä Göteborgia. Seminaarissa käy vuosittain vähän päälle puoli sataa ihmistä ympäri maailman. Tänä vuotinen seminaari oli seitsemäs ja päätti koulun ensimmäisen seitsenvuotiskauden. Uusi kausi alkaa syksyllä 2016.

Wendelsbergissä tapahtuu paljon. On luentoja, työskentelyä pienryhmissä, pienryhmien demonstraatioita ja mukavaa yhdessäoloa. Tänä vuonna jokainen osallistuja sai itse valita, mihin koulun kolmesta pääpilarista halusi keskittyä. Itse valitsin ajattelun ja intuition kehittämisen, mutta yhtä mielenkiintoista olisi ollut valita esimerkiksi itsetietoisuuden kehittäminen. Ryhmissä toimimme vapaasti sen mukaan, mikä meitä kiinnosti aiheen sisällä. Itse valitsin keskittyä intuitiivisen ajattelun tutkimiseen, josta pidimme vaativan mutta syvällisen demonstraation. Oli mukava kuunnella myös muiden ryhmien demonstraatioita, sillä opin monia uusia ryhmä- ja itsetietoisuusharjoituksia heiltä.

Itsetietoisuuden kehittäminen tarkoittaa tässä kohtaa mielemme toiminnan, tunteiden, ajatuksien, halujen ja mielemme prosessien havaitsemisen opiskelua. Tulemme hiljalleen tietoisiksi itsessämme toimivasta voimasta, joka kääntää maailman ylösalaisin. Tämä vastakkaisuuden voima muuntaa kaiken kokemamme meidän näköiseksemme, niin ettemme itse enää koe todellista elämää vaan ainoastaan mielemme kuvan siitä. Yeshayahu on kehittänyt monia harjoituksia, jotta voisimme itse kokea ja ymmärtää tämän mekanismin toimintaa.

Tällaisia harjoituksia on esimerkiksi toisen kuuntelemisen harjoitteleminen. Siinä yksi puhuu aluksi lauseen jostain kirjasta. Toiset kuuntelevat ja kertovat sitten omin sanoin, mitä kuulivat. Kolmanneksi joku henkilö kertoo, mikä hänen reaktionsa oli kuulemastaan, ensimmäisestä tai toisesta lauseesta. Lopuksi joku kertoo, mikä hänen reaktionsa oli edellisestä reaktiosta. Toinen harjoitus on sellainen, että havainnoimme jotain objektia ja kerromme millaisia ajatuksia, tunteita ja haluja se meissä herättää. Tämän jälkeen siirrymme tutkimaan sitä, miten mielemme toimi nostaessaan tietoisuuteemme erilaisia mielen sisältöjä. Lopuksi päästämme irti näistä kaikista havainnonteon menetelmistä, ja vain katsomme objektia. Jos nyt pystymme pitämään mielemme sisältöjä tuottavan toiminnan poissa – äsken sitä tutkiessamme tulimme siitä tietoisemmiksi, ja pystymme nyt kokemaan sen tietoisemmin – saatamme kokea jotain uutta.

Ajattelun ja intuition kehittämiseksi on myös harjoituksia, jotka ovat melko samantyyppisiä edellisen kanssa. Ajattelun havaitsemisharjoituksessa tutkimme aluksi jotain yksinkertaista esinettä, joka on edessämme. Ajattelemme sen läpikotaisin eli nimeämme jokaisen yksityiskohdan, jonka näemme. Tämän jälkeen ryhdymme tutkimaan sitä, millä tavalla ajattelumme toimii tuoden käsitteitä tietoisuuteemme. Nyt havainnoimme äskeistä ajattelevaa nimeämistä, jonka teimme esineen kanssa. Käännymme ikään kuin katsomaan omaa ajatteluprosessiamme, jonka hetki sitten tuotimme. Mitä tietoisempia olemme ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa, sitä suurempi mahdollisuus on meidän kokea tämän jälkeen puhdas ajattelumme. Sillä jos saimme ajattelumme kunnolla aktiiviseksi, pystymme havaitsemaan sen itsenään ilman mielen muita sisältöjä. Lopuksi voimme ottaa vielä askeleen eteenpäin ja siirtyä havaitsemaan sinne, mistä ajattelumme tulee.

Intuitiota koskevassa harjoituksessa valitsemme jonkin päätöksen, jonka olemme tehneet, ja havainnoimme sen motiiveita. Käymme läpi neljä erilaista motiivin tasoa, jotka löytyvät Steinerin Vapauden filosofia -kirjasta. Ensin tarkastelemme, mitä egoistisia motiiveita meillä oli tehdä päätöksemme. Toinen taso on moraalioppien taso, jossa tarkastelemme, millaiset ja missä määrin ulkoa opitut moraaliopit vaikuttivat päätökseemme. Kolmanneksi havainnoimme vielä sisäisiä moraalivelvoitteitamme, esimerkiksi parempaa maailmaa tavoittelevaa moraalista toimintaa. Viimeiseksi kun muut tasot on katsottu, yritämme havainnoida, toteutuiko päätöksessämme jokin moraalinen intuitio, henkiseltä tasolta saatu oivallus.

Sekä itsetutkimuksen että ajattelun ja intuition kehittämisen kanssa työskentely tapahtuu yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ryhmässä toimiminen on tärkeimpiä taitoja, joita ihmiset tarvitsevat nyky päivänä. Yeshayahun sanojen mukaan olemme kehittyneet monella alueella sadassa vuodessa, mutta ihmiskunnan sosiaalis-moraalinen impulssi ei ole edistynyt samalla tavalla kuin esimerkiksi teknologinen ja tieteellinen impulssi. Jokaisessa Global Schoolin harjoituksessa ja kaikessa sen työskentelyssä ovat tärkeässä osassa toiset ihmiset. Dalai Laman lause, jota Yeshayahu lainaa, kiteyttää hyvin monta asiaa: "The other is my spiritual development." Toinen on minun henkinen kasvuni.

Yeshayahu Ben-Aharon.jpg

Mitä on meditaatio –luennot

Yeshayahu piti seminaarin aikana joka päivä ainakin yhden luennon. Tänä vuonna hän puhui ennen kaikkea siitä, mitä on meditaatio, ja millä tavalla me ihmiset voimme syventää omaa meditaatiotyöskentelyämme.

Ensimmäisen illan luento perustui siihen, kuinka tärkeää on oppia aloittamaan alusta meditatiivinen työ uudestaan ja uudestaan. Mitä pitemmällä hengentieteen oppilas on, sitä enemmän hän ammentaa henkistä substanssia pienemmästä määrästä meditaatiosisältöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittyneelle oppilaalle riittää yksi meditaatiolause pitkäksi aikaa. Mitä enemmän me opimme toistamaan samoja meditaatiosisältöjä tehden ne eläväksi sisäisyydessämme, sitä enemmän ne vaikuttavat meihin.

Esoteerinen elämä toimii ikään kuin päinvastoin fyysiseen elämään verrattuna. Jos fyysisessä elämässä enemmän on enemmän – mitä enemmän lukee, sitä enemmän oppii – on esoteerisessa elämässä asia toisinpäin; vähemmän on enemmän. Mitä vähemmän muutamme meditatiivisia sisältöjä ja sen sijaan kehitämme itseämme muuntamaan saman vanhan sisällön uudeksi kokemukseksi, sitä enemmän meditaatiomme vaikuttaa meihin.

Toinen asia, josta Yeshayahu puhui useasti seminaarin aikana, on minän ja itsetietoisuuden kehittämisen tärkeys. Vain muutamassa henkisessä liikkeessä pidetään Kristuksen tuomaa Minuutta arvossa. Monessa itäisessä suuntauksessa halutaan sen sijaan riisua Minuus pois ihmisestä. On totta, että suuri osa nykymaailman ongelmista on ihmisen Minuuden ja siitä syntyneen egoismin myötä syntynyttä. Ehkä tämä kärsimys on kuitenkin uhri, joka meidän täytyy ottaa vastaan Minuutemme kehittymisen kääntöpuolena.

Olen itse miettinyt idän ja lännen yhteyttä paljon viime aikoina. Voisiko asia olla todellakin niin, että juuri tuo Minuus, jonka moni henkinen ja materialistinen liike kieltää, onkin ihmisyyden timantti? Timantti, joka vielä saattaa näyttää tuhkalta, mutta kovassa paineessa kasvaa ja hioutuu joksikin, mitä ei ole aiemmin vielä ollut. Jos asia on näin, ovat ne valaistuneet idän tietä kulkevat oikeassa kertoessaan, ettei Minuutta ole oikeasti olemassa. Heille ei ole olemassa Minuutta, sillä he eivät ole kehittäneet sitä maan päällä.

Itsetietoisuuden kehittäminen on tärkeää myös toisesta syystä. Jokainen ihminen tulee olemaan todennäköisesti jo seuraavassa elämässään selvänäköinen. Sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kehittäneet itsetietoisuuttaan, tulevat kokemaan paljon tuskaa tiedostamattomista visioista. Me, jotka olemme työstäneet itsetietoisuuttamme, tulemme olemaan heidän auttajiaan ja parantajiaan. Itsetietoisuus tulee auttamaan meitä kaikissa elämissämme huomattavasti. Kysyessäni Yeshayahulta lisää itsetietoisuudesta hän vastasi minulle, että puhdas itsetietoisuus on meidän ajattelumme ja tahtomme. Ajattelun ja tahdon kehittäminen ja yhdistäminen on siis samalla meidän itsetietoisuutemme kehittymistä.

Meditaatiosta Yeshayahu puhui useana iltana. Hän kertoi kolmesta tärkeästä meditaatiosta, jotka kuvasi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen meditaatioiksi. Nämä ovat: Mooseksen ilmestys Siinain vuorella, Alussa oli sana ja Peruskiven sanat. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voimme löytää myös vanhasta rosenkreuzilaisesta mantrasta Ex Deo nascimur, In Christo morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus.

Lopuksi muutama Yeshayahulta saatu käytännön ohje meditoimiseen.

  1. Valitse ajatus, kuva, mantra tai jokin muu meditaatiosisältö.

  2. Kehitä elävä tunne meditaatio-sisältöäsi sekä ajattelu-aktiviteettiasi kohtaan.

  3. Vastaanota meditaatiosisällön henkinen olemus itseesi. Tätä varten sinun täytyy olla kehittänyt rakkautta sitä kohtaan, mitä henki sinuun vuodattaa. Tarvitaan kehittynyttä itsetietoisuutta, jotta sisällämme olisi tilaa hengen vuodatukselle. Kehittämätön itsetietoisuus näyttäytyy meille usein egoismina.

Samadhi.jpg