Orland Bishop Snellman-korkeakoulussa

ELÄMÄ ON VUOROVAIKUTUSTA Unknown-2

Orland Bishop Snellman-korkeakoululla

 myös reagoi, kommunikoi kanssani tietoisuustapahtumassa.” ”Ei ole olemassa monologeja; kaikki mihin voin kiinnittää huomioni on olemuksellista, elävää, joka

Oli mahtavaa saada Orland Bishop Snellman-korkeakouluun! Olinhan tutustunut häneen jo aiemmin samana vuonna, ja silloin jo oli puhetta hänen mahdollisesta Suomeen tulemisestaan. Snellman-korkeakoulu kaipaa tällaisia herättäjiä, he ovat inspiraatiota henkiseen kehitykseen suuntautuville nuorille, joista ainakin osa löytää tiensä kouluumme. Aiempien vuosien vierailijat Nicanor Perlas ja Yeshayahu Ben-Aharon vetivät ainakin minut kiinnostumaan myös sosiaalisesta aspektista, puheen ja kuuntelun voimasta, sekä laaja-alaisesta antroposofiaa ja muuta maailmaa koskevasta tiedosta. Tuntui että Orland antoi meille paljon inspiraatiota, toivoa ja voimaa tulevaisuutta varten. Myös uskoni omaan potentiaaliini kasvoi huimasti. 

Ensimmäisen luennon alusta lähtien hän otti koko Snellman-korkeakoulun oppilaat ja monet vain häntä kuulemaan tulleet mukaan viikon mittaiselle matkalle kohti Tiedon polkuja ja todellisempaa maailman ja itsensä kohtaamista. Yritin saada monet ystäväni tulemaan hänen luennolleen, mutta sanani eivät pystyneet välittämään sitä armoa, jonka saimme osaksemme jakaessamme viikon hänen kanssaan, joten tiedän että tämäkin teksti tulee vain mahdollisesti hipaisemaan pintaa siihen nähden mitä koimme. 

Orlandilla on uskomaton kyky huomata hienovaraisia yksityiskohtia mistä tahansa asiasta. Hän ottaa jonkun ilmiön tarkasteluun ja löytää useita näkökulmia, joita arkitietoisuus ei havaitse. Sitten hän etsii ja löytää oikean kysymyksen, jonka avulla on mahdollista löytää uusi tietoisuudentila asiaan nähden. Nyt voin hajottaa vanhat mielikuvani ja muistoni, minkä jälkeen kohtaan ilmiön taas uudessa valossa. Ihmisellä on kyky antaa maailman asioille merkitys omassa sydämessään, jolloin tulemme luomaan maailmaa yhdessä kosmoksen kanssa. Sain todella paljon inspiraatiota tällaisesta luovasta kysymyksenasettelusta, ja siitä kasvoi minulle vertaansa vailla oleva työkalu maailman tiedostamista varten. 

Amun ensimmäinen tunti oli aina yhteisluento, ja toisella tunnilla joidenkin opintosuuntien oppilaat jäivät hänen kanssaan vapaampaan keskustelutilaisuuteen. Nämä keskustelut olivat uskomattoman lämpimiä kokemuksia, sydämeni avautui sille rauhalle joka tuntui hehkuvan koko tilassa ja ihmisissä. Tällöin ihmiset saivat kysyä vapaammin kysymyksiä ja keskustella viikon aiheista. 

Hän kertoi, että Hollannissa on tutki- muslaitos, joka tutkii esimerkiksi ihmis- ten sairauksia geeniperimän mukaan. Jokainen meistä kantaa viiden sukupolven geeniperimää, eli toisin sanoen 62 ihmisen luonteenpiirteitä enemmän tai vähemmän (5 sukupolvea vanhempia ovat 2 vanhempaa, 4 isovanhemmat, 8 isoisot, 16 isoisoisot ja 32 isoisoisoisoisot = 62 henkilöä). He pystyvät erottamaan ihmisen sairaudesta tunteen, joka on sai- rauden aiheuttanut ja sen jälkeen jäljittämään, kenestä esi-isästä tämä tunne on peräisin. Buddhan mieleksi sekä rosenkreuzilaiseksi vihkimykseksi voidaan kutsua tapahtumaa, jolloin ihminen pääsee eroon tästä historiallisesta mutta jokaiseen hetkeen vaikuttavas- ta 62 ihmisen perinnöstä. Tällöin vihitty on Raamatun mukaan oma isänsä, ja oma luojansa. Jokaisena päivänä voin lähestyä vihkimystä muuttamalla tietoisuuttani korkeammalla itselläni. Initiaatiokoulussa oli neuvo, joka kuului: ”kokeile ja kokeile”. Meidän täytyy aloittaa aina yhä uudestaan alusta, jättäen kaikki mennyt, vanha, jo koettu tieto menneisyyteen, ja se mitä olen todella oppinut auttaa minua löytämään luovempia keinoja kohdata ja tuoda tulevaisuutta tähän hetkeen. 

Miten löydämme oman lähteemme 

Initiaatio on sen hyväksymistä, että jokaisessa meissä on ehtymätön lähde sisällämme. Kun tulemme tietoiseksi tästä lähteestä, voimme oppia kuuntelemaan sen ohjausta kohti omaa kohtaloamme. Tehtävämme ei ole niinkään etsiä vaan hyväksyä, että se on jo meissä. Jokainen meistä saa syntyessään paljon lahjoja, mutta useimmat meistä eivät löydä niitä koskaan. Epäilys on esteenä näiden lahjojen löytämiseen, mutta intentio on ensimmäinen askel kohti lähdettämme. Orland puhui tässä kohtaa Logoksesta, luovasta voimasta joka voi löytyä heikoimmasta kohdasta itseämme. Kun tunnemme kipua ja tuskaa, voimme sen sijaan että välttelisimme tällaisia negatiivisia tunteita aloittaa niiden kanssa dialogin ja päästä yhteyteen oman logos-voimamme kanssa. Orland kertoi, että mitä tahansa sisäistä tai ulkoista havaitsemme tai tiedostamme, niin olemme silloin dialogissa sen kanssa. Ei ole olemassa monologeja, joten kaikki, mihin voin kiinnittää huomioni, onkin jotain olemuksellista, elävää, sellaista joka myös reagoi, kommunikoi kanssani tietoisuustapahtumassa. Tämä muuttaa sekä itseäni että havaittavaa asiaa, joten annan tiedostamisellani uuden merkityksen kaikille maailman ilmiöille – myös minun täytyy muuttua silloin kun tiedostan maailmaa. 

Tuska on avain oman moraalimme löytämiseen. Voin päättää tuntea tuskan kokonaan itsessäni, ja muuntaa sen antamalla sille anteeksi. Kärsimys säilyy meissä vain, mikäli ajattelemme tarvitsevamme sitä. Näin ollen, vain jos osaamme muuntaa itsemme uudeksi nykyhetkessä, antaa uuden merkityksen elämämme asioihin, opimme päästämään irti vanhoista rakenteistamme. Aina kun ajattelemme ihmisiä tai itseämme, luomme olentoja, jotka jäävät hengailemaan auroihimme, ja jopa 70 % elämämme tuskasta on kiinni toistemme ajatuksista lähtöisin olevista olennoista. Näihin olentoihin voimme löytää yhteyden syventymällä omaan olemukseemme, ja monet niistä löytyvät tapojemme ja motiiviemme puolelta. Ne eivät kuitenkaan pääse valloittamaan ajatteluamme, joten voimme ajattelun avulla puhdistaa motiivimme itsekkäiden olentojen vaikutuksista. Jos onnistumme tuomaan tahdon ajatteluumme sekä ajattelun tahtoomme, pystymme antamaan anteeksi näille olennoille ja ”tappamaan ne rakkaudella”. Silloin kärsimystä ja itsekkyyttä ruokkivat taipumuksemme katoavat vähitellen ja voimme siirtyä tekemään työtä vaikkapa puhdistamalla toistemme välissä olevia tunnetaipumuksia. 

Tietoisuuden voimaUnknown-3

Attentionin ja Intentionin voimasta Olrand puhui lähes jokaisella tunnilla, ja yksi hyvä muistisääntö näiden kanssa olikin CAI: Concentrated attention is in- tention. Luomme todellisuutta kiinnittämällä huomion eri asioihin, joten ”The Secret – salaisuus” -kirjastakin tuttu vetovoiman laki tulee tässä esille: se mitä pidän tietoisuudessani, vahvistuu. Yhden tärkeimmistä oppimistani asioista kuulin jutellessamme Orlandin kanssa yhtenä päivänä ruokapöydässä kundalinin ja chakrojen avautumisesta ja henkimaailmoiden kokemisesta. Ystäväni kysyi: ”Miten minä voin saavuttaa tuollaisen?”, johon Orland vastasi: ”Aseta pyrkimys (intention), kiinnitä huomiosi (attention) ja kehitä tahdonvoimasi (will-power) sen avulla. Tätä tahdonvoimaa ja huomion kiinnittämisen voimaa voi kasvattaa loputtomasti, ja kaikki chakrat ja henkiset maailmat voidaan kokea, kun opitaan käyttämään näinkin yksinkeraista menetelmää. 

Viikon aikana Orland kertoi tarinoita omasta elämästään, mutta myös ainakin yhden vihkimystarinan. Sanan voiman huomaa olevan tärkeä osa hänen työtään, ja hän kertoikin, että jokaisella meistä on myös oma todellinen nimemme. Mikäli löydämme sanamme, löydämme tiemme takaisin yhteyteen sisäisen keskuksemme kanssa. Voinko käyttää sanoja, puhua niin että jokainen sana olisi yhtä todellinen kuin mikä tahansa oikea, hyvä tai kaunis asia maailmassa? Voinko antaa oman sanani, sanani sinulle, antaa tahtoni toisten palvelemiseen? Tällöin voin nähdä välähdyksen tai jopa löytää tarkoitukseni tässä maailmassa. Voin antaa kaiken itseltäni, itsestäni muiden hyväksi ja silti saada sisäistä voimaa tästä. 

Kommunikaatio vie tulevaisuuteen 

ihmisten väliset suhteet ovat tärkeimpiä asioita elämässämme, ja voimme luoda yhdessä muiden kanssa todellisuutta ymmärtämällä heidän todellisuuttaan. Tämän ei kuulu olla abstrakti ilmiö, jossa nyökytellään päätä toisen ihmeellisille visioille, vaan pyritään todella ymmärtämään mitä toinen tarkoittaa kommunikoidessaan meidän kanssaan. Pystymme ottamaan toisen sanat sydämeemme, ymmärtämään niiden tarkoituksen ja kertomaan sen sille, joka sanoi meille nuo sanat. 

Mikäli haluan todella ymmärtää toisen sanat, minun täytyy oppia hänestä jotain uutta, mikä tarkoittaa, että minun täytyy muuttua ihmisenä. Ja tuodessani ymmärrykseni toiselle voi hän tehdä tuon saman vain, mikäli hänkin on valmis muuttumaan kohti yhteistä todellisuutta. Mikäli onnistumme tässä, voimme oppia tanssimaan tämän kaltaista luovaa paritanssia, jossa sanat ja ymmärrys kutovat lemniskaatan kaltaisen liikkeen kautta uutta, tulevaa maailmaa meidän kommunikaatiomme kautta. 

 Kuuntele Tästä Orland Bishopin Henkinen elämänkerta.

Pin It on Pinterest