Kurssit

Tie sisäiseen ihmisyyteen
– Kurssisarja oman sisäisen inhimillisen voiman kehittämiseksi kaikille kiinnostuneille!

Tervetuloa läsnäolon voiman ja tietoisuustaitojen kehittämisen äärelle!
Tie sisäiseen ihmisyyteen -kurssisarja on matkaopas todellisen inhimillisen voimamme löytämiseen ja sen käyttöön ottamiseen. Kurssi opastaa meidät tutustumaan itseemme, mieleemme ja auttaa meitä löytämään läsnäolon voiman ja sisäisen rauhan myös arkipäivämme hajoittavien voimien keskeltä.

Taso I, kurssikuvausta
Kurssilla harjoitellaan ja tullaan tutuksi oman sisäisen läsnäolon voimamme kanssa. Tästä löydetystä voimasta voi tulla meille elämäntapa. Ollessamme läsnä ja hereillä omassa keskuksessamme ja siitä kumpuavassa voimassa, emme enää reagoi automaattisesti mielemme ajatus- ja tunnemalleihin, jotka tavallisesti ohjaavat ihmisten elämää. Opimme ajattelemaan ja tuntemaan itsenäisesti, jonka ansiosta voimme itse alkaa vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme elämämme asioihin. Jos elämämme on aiemmin toiminut kuin noppapeli, jossa sattumanvaraiset nopan heitot ovat saaneet meidät toimimaan, voimme tulla sisäisen oman voiman ansiosta itse-ohjautuviksi ja -tahtoviksi ihmisiksi.

Tie sisäiseen ihmisyyteen -kirja sisältää 80 harjoitusta, joten tulemme kurssin aikana tekemään paljon käytännön harjoittelua. Tämän ansiosta harjoituksien kautta kehittämämme valveisempi tietoisuus ja läsnäolon voima eivät jää vain kurssisisällöiksi tai meditaatioiksi, vaan voimme aloittaa suoraan niiden tuomisen ja istuttamisen omaan arkielämäämme, olemiseemme ja toimintaamme siinä.

Harjoitukset ovat yksinkertaisia mutta niistä kokemuksellisesti löytyvä viisaus voi olla erittäin syvällistä. Olen itse ammentanut oppini niin läntisestä viisaudesta kuten Rudolf Steinerilta sekä nykyisin eläviltä opettajiltani, että itäisestä viisaudesta kuten Bhagavad Gitasta ja Paramahamsa Yoganandalta. Olen työstänyt uuden kirjani harjoituksia ja oivalluksia monia vuosia, joten kurssilla tulen jakamaan omiin kokemuksiini perustuvaa konkreettista tietoa harjoituksista ja syvällisestä elämän ymmärryksestä.

Kurssilaiset voivat tuoda mukanaan myös omia kysymyksiään ja ajatuksiaan teemaan liittyen. Kurssin aikana tullaan puhumaan yhdessä ja jakamaan kokemuksia toistemme kanssa. Tällä tavalla jokainen tulee oppimaan toistensa maailmankatsomuksesta ja kokemuksista ja rikastuttamaan näin omaansa uudella.

Kurssin seuraava taso pidetään keväällä 2017.

Tervetuloa tutustumaan omaan sisäiseen ihmisyyteesi!

Kurssitiedot:
Ohjaaja: Jeremy Qvick. Kurssin lisätiedot: jeremy.qvick@gmail.com
Päivämäärät ja aika: keskiviikot 2., 9., 23. ja 30. marraskuuta, kello 18-20
Viikonloppukurssi, sama kurssi intensiivimuodossa: la ja su 26.-27.11., kello 16-21
Kurssihinta: 75/50 euroa
Kurssipaikat: Uudenmaankatu 25 A 4, Helsinki (keskiviikkokurssi)
sekä Topeliuksenkatu 16, Helsinki (intensiivikurssi)
Ilmoittautumiset: taiteinry@gmail.com

Huom! Keskiviikkona 16.11. klo 18-20 Jeremyllä on luento aiheesta Forum Humanumissa, Porthanian sali III, Yliopistonkatu 3, Helsinki.
Kaikki osallistujat ovat erittäin tervetulleita paikalle!

Lyhyt esittelyvideo aiheesta: