Olen saannut kunnian pitää esitelmän Hengen ja tiedon - messuilla tapahtumasivu, 10-11.10.2015. Pidän esitelmän aiheesta: Nuoruus ja tietoisuuden evoluutio. Tarkempi ajankohta tulee myöhemmin.

Jokainen meistä voi kehittää sisäistä havainnointikykyään sekä ymmärtää ja havaita miten ajattelumme, tunteemme ja halumme toimivat. Ihmisellä on sisällään suuri määrä luovaa potentiaalia kehittää oman, ainutlaatuisen henkisen tien ja omiin kokemuksiinsa perustuvan totuuden. Luento antaa eväitä sisäisen tietoisuuden kehittämiseen ja henkisyyden kokemiseen ulko- ja sisämaailmassa

Ihmiskunta on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana hurjasti. Teknologisessa, kaupallisessa ja tieteellisessä maailmassa työskennellään luovasti koko ajan luoden uusia keksintöjä ja toimintapoja. Mikäli haluamme henkisen työskentelyn pysyvän ajanhengessä, on senkin toimintatapoja ja tietoisuutta henkisyydestä kehitettävä. Me nuoret emme enää niele valmiiksi pureskeltuja totuuksia, opettajien antamia dogmeja oikeaoppisista meditaatioista ja luonteen kehittämisestä.

Ihmisen on otettava henkinen kehitys omalle vastuulleen ja omalla luovuudella työstettävä tietoisuuttaan, jotta ymmärtäisi mikä on milloinkin hänelle parhaaksi. Elämä pelkästään usvaisessa intuitiossa ei kuitenkaan riitä tällaiseen muutokseen. Henkinen opiskelu, kirjojen ja seminaarien muodossa on tärkeää, jotta löytäisi oikean kielen ymmärtääkseen havaintojansa. Kuitenkin mikäli haluaa kokea maailmaa syvemmin täytyy olla valmis luopumaan ehdottomista totuuksista ja lähteä liikkeelle oikealla ennakkoluulottomalla asenteella.

Jos opimme ymmärtämään miten ajattelu-, tunne- ja tahtoelämämme toimii ja mitä siellä on, jos kehitämme mielen silmämme, sisäisen totuudentuntomme niin tarkaksi, että oikeasti ymmärrämme sisäistä maailmaamme, voimme sen jälkeen alkaa puhumaan henkisen maailman kohtaamisesta ja hengentieteeellisten taitojen kehittämisestä, emme ennen sitä. Ihminen elää samanaikaisesti subjektiivisessa ja objektiivisessa todellisuudessa, jolloin jokainen tekniikka ja tietoisuus totuudesta on yksilöllinen.

Luennolla en opeta valmiita tekniikoita, joita jokainen voi toistaa vanhaan tapaansa, vaan otetaan askel kohti tulevaisuutta, nuorilta tulevaa työskentelyä. Tällainen työskentely perustuu omaan kokemukseen, oman sisäisen maailmansa havainnointiin ja sisäisten havaintojen taustalla toimivien voimien löytämiseen. Nämä voimat pitävät järjestyksessä edellä mainitut ajatus-, tunne- sekä tahtoelämämme. Niihin tutustuminen auttaa ymmärtämään tunne- ja ajatusmallejamme, arvomaailmaamme, mielipiteitämme sekä reaktioitamme.

Tänä päivänä ei mielestäni ole enää oleellista kuulla joltakulta mistä esimerkiksi negatiiviset tunteemme tulevat, vaan tietää kuinka voimme itse löytää vastaukset näihin kysymyksiin. Jokainen meistä voi itse löytää tien oman sisäisen maailman kohtaamiseen ja ymmärtämiseen.

Einsteinin ja monien filosofien tavoin on kyse juuri siitä, että löytää oikean kysymyksen, oikean paikan tietoisuudessaan, johon katsoa ja jota ihmettelemällä, havainnoimalla voi päästä syvempiin tietoisuuden tiloihin. Luento voi päätyä kokemukseen todellisesta itsestämme ja sisäisestä voimastamme, joka antaa maailmalle merkityksen ja elämällemme tarkoituksen. Tuo sisäinen luova voima on meidän jokaisen ulottuvilla kunhan olemme valmiita ottamaan vastuun ja vapauden omasta henkisestä kehityksestämme.