Global School on kansainvälinen, Yeshayahu Ben-Aharonin tuoma hengentieteen koulu ja yhteisö. Sillä ei ole toimipaikkaa vaan toimii siellä missä ihmiset tulevat yhteen tämän työskentelyn merkeissä. Global Schoolissa työskennellään Rudolf Steinerin ja antroposofian parissa pyrkien löytämään tietoisesti ne henkiset kyvyt ja sekä ymmärryksen, joka on välttämätön tämän vuosisadan ja ihmiskunnan henkistä tehtävää varten.

Yeshayahu Ben-Aharon on mentorini, jonka työn ja inspiraation ansiosta olen se kuka minä olen. Global Schoolin kolme peruspilaria – opiskelu, perusharjoitukset kuten itsensä tarkasteleminen vieraana ihmisenä ja omistautuminen totuudelle ja meditaatio – ovat jokapäiväinen leipäni. Vapauden filosofia kautta ajattelun kehittäminen, sekä tietoisuuden joogan kanssa koetut kokemukset ovat minulle syy omistaa elämäni tietoisuuden tutkimiselle. Global Schoolissa olen oppinut ennen kaikea ymmärtämään toisten ihmisten ja sosiaalis-henkisen työn tärkeyden, sillä olen kokenut ja uskon, että tämän vuosisadan suurimmat inspiraatiot eivät tule enää yksilöille vaan yhteisöille jotka rakkaudesta ja vapaudesta käsin haluavat toimia ihmiskunnan puolesta. Emme vain me, vaan Kristus meissä.

Global School toimii niin Amerikassa, Saksassa, Skandinaviassa, Israelissa ja meillä on myös Suomessa oma ryhmä. Koulu kokoontuu kansainvälisesti kerran vuodessa, ja tämän lisäksi on joka vuosi on myös aluekohtaiset tapaamiset. Suomessa ryhmä kokoontuu kerran kahdessa viikossa ja sen toiminnasta saa lisätietoja minulta.

Jeremy.qvick@gmail.com
http://www.ibecoming.co.il/eng/About